Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 65567 87183
EE E-knihy 0 0
ST Staré tlače 0 0
KN Knihy 59999 62733 22.01.2021
MP [MP] 29 31 18.01.2021
KO Komplety (pôvodné) 2 2 19.04.2018
AK Príväzky 0 0
DP Študentské práce 0 0
HU Hudobniny 0 0
AN Články 0 0
BR Brožúry 0 0
ZK Zvukové knihy 1374 1391 10.12.2020
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 0 0
SH Stolné hry 342 363 20.01.2021
AV Audiovizuálne médiá 3236 3257 22.01.2021
PE Periodiká 585 19406 25.01.2021
SK Skladby 0 0
PM Pracovné materiály 0 0
VS [VS] 0 0