Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 64528 84321
EE E-knihy 0 0
KN Knihy 58859 61322 11.01.2022
MP [MP] 29 31 18.01.2021
KO Komplety (pôvodné) 2 2 19.04.2018
AK Príväzky 0 0
HU Hudobniny 0 0
AN Články 0 0
BR Brožúry 0 0
ZK Zvukové knihy 1374 1391 10.12.2020
PE Periodiká 569 17838 17.01.2022
EZ Elektronické zdroje 0 0
SH Stolné hry 404 425 17.01.2022
AV Audiovizuálne médiá 3291 3312 11.01.2022
SK Skladby 0 0
VS [VS] 0 0