Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 2395 2436
EE E-knihy 0 0
KN Knihy 2395 2436 30.06.2021
MP [MP] 0 0
AK Príväzky 0 0
HU Hudobniny 0 0
AN Články 0 0
BR Brožúry 0 0
ZK Zvukové knihy 0 0
PE Periodiká 0 0
EZ Elektronické zdroje 0 0
SH Stolné hry 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
SK Skladby 0 0

Najhľadanejší