Výsledok vyhľadávania | Opatovec http://lwww.booksy.cz/library/opatovec/search/index-item/rss?id=577704&value=Anna,%20kr%C3%A1lovna,%20cho%C5%A5%20Ludv%C3%ADka%20XIII.,%20francouzsk%C3%A9ho%20kr%C3%A1le,%201601-1666&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: Anna, královna, choť Ludvíka XIII., francouzského krále, 1601-1666